Liiva, kruusa ja killustiku pärast käib sõda
Liiva, kruusa ja lubjakivi pärast on läinud sõjaks isegi ilma Rail Balticuta, kuid valitsus venitab probleemi lahendamisega ja väänab kaevandusvastaste omavalitsuste käsi, millele nood vastavad ohtrate kohtukaebustega.

Liiva, kruusa ja killustiku pärast käib sõda

  • Post category:Uudised
  • Reading time:1 min(s) read

Paekivitoodete Tehase OÜ arvates on olukord veelgi kriitilisem kui see paistis paar aastat tagasi ja on nõus, et kõrgemargilise lubjakivi varu jätkub Harjumaal 5-ks aastaks. Peale suuremahuliste ehitustööde (Rail Baltica, Peterburi tee jt.) tuleb kindlustada toormega ka meie ehitustööstust – betooni- ja raudbetooni toodete tootjaid, kes tegelevad muuhulgas ekspordiga Skandinaaviasse.

Samas, seoses „rohepöördega“ tulevad Eestisse pretsedenditud investeeringud Euroopa Liidust, millega kaasnevad suuremahulised ehitustööd ka teistes majandussektorites ja ühiskondlikus elus.

PTT – ei ole mitte ainult vanim lubjakivikillustikku tootev ettevõte, aga ka liider innovatsiooni ja ringmajanduse valdkonnas. Tegemist on esimese ja ainsa lubjakivikaevandajaga, kelle tootmine on 100% jääkidevaba ning, kes tegeleb paralleelselt kaevandamisega ka karjääride korrastamisega, misjärel on võimalik neid alasid kasutada nt. tehnoparkidena. Viimaste aastate jooksul oleme stabiilselt tootnud 1-1,3 miljonit tonni paekivitooteid ning sellest ligikaudu 400-600 tuhat tonni on ringmajanduse tooted, mis on saadud vanade sõelmemägede ümbertöötlemise tulemusena ning, mis asendavad edukalt näiteks looduslikku liiva, vähendades vajadust uute liivakarjääride või suurema hulga autotranspordi järele.

Rohkem infot Postimehe artiiklis (06.11.2021):

https://majandus.postimees.ee/7379332/liiva-kruusa-ja-killustiku-parast-kaib-soda