Distantsiooniline monitooring

Keestrack-er analüüsitarkvara

Suurte sõidukiparkide ja mitme tööplatsi olemasolul on omanikel oluline teada oma tehnika asukohta ja seisundit reaalajas, 24 tundi ööpäevas.

Selleks on välja töötatud kaughaldustarkvara pakett Keestrack-er, mis esitab e-portaali kaudu ajakohaseid andmeid ja nende analüüsi. Süsteem annab võimaluse kontrollida tehnika asukohta ja selle seisukorda. Saate kontrollida ka individuaalsete masinate kõiki parameetreid ja vajadusel selle tarkvara kaughalduse teel värskendada. Võimalik on teha diagnostikateste kõikidele masina komponentidele, sh sööde, veski, eelpurusti, mootor ja konveierid. Keestrack-er lihtsustab ka tehnilise hoolduse planeerimist, tagades tehnikale pikema tööea.

Eelised

Kergem ja kompaktsem konstruktsioon

Väiksem mass, kõrgus ja pikkus tähendavad suuremat mobiilsust

Kiire kokkupanek

Tugede puudumine vähendab kokkupanemiseks kuluvat aega.

Lihtne konfiguratsioon

Enne transportimist pole vaja seadet lahti võtta. Vabanete vajadusest raisata aega järgneva veski ja tagastuskonveierite eemaldamisele.

Vähem vajalikke lube

Enamiku meie masinate jaoks pole vaja ühelt tööplatsilt teisele vedamiseks eraldi transpordiluba vormistada.

GPS ja geotsoonimine

GPS-i abiga saate määratleda igal ajal masina asukoha ning jälgida selle liikumist, vahemaid ja kiirust.

Süsteem võimaldab kasutada ka geotsoonimist. Geotsoonimise abil saate määrata teatud piirkonnad, kus masinad võivad töötada. Sellest piirkonnast väljudes, lülitub masin automaatselt välja.

Aruandlus

Keestrack-er võimaldab andmeid talletada ja valida ning luua aruandeid, et jälgida määratud aja jooksul masinate poolt teostatavaid toiminguid. Neid olulisi andmeid võidakse kasutada ajami tõhususe määratlemiseks ning varuosade ja kulumaterjalide vajaduse ja jooksva hoolduse planeerimiseks.

  • Masina seadistute kaugkontroll ja -testimine
  • Tarkvara kaugvärskendamine
  • Tehnohoolduse täpsem planeerimine
  • Lisaparameetrite lisamise võimalus

Tehnoloogia

Süsteem kasutab GSM/UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) modemit ja GSM/GPS antenni, mis kasutab modemi ja kontrolleri vahel andmete edastamiseks CAN-BUS võrku.

CAN-BUS (Controller Area Network) võrgu kasutamisel on omad eelised: see vajab vähem kaableid, mistõttu on seda lihtsam masina konstruktsiooni kaasata. See võimaldab kasutada rohkem andureid, mis suurendavad kogutud andmete kvaliteeti ja terviklikkust.

Product benefits

Kulude kokkuhoid

Meie masinate kvaliteet tähendab, et nad teenivad rohkem, töötades raskemalt kauem, säilitades samas tegevuskulud absoluutse miinimumini.                                                                         

Mobiilne tehnoloogia

Meie ainulaadne mobiiltehnoloogia valik tähendab, et suudame pakkuda turul kõrgeimat liikuvust, ilma et oleks vaja tootlikkust kompromissi teha.                                                 

Kaugseire

Meie Keestrack-er tarkvara tähendab, et saate kontrollida oma masinate laevastiku kaugjuhtimisega, 24 tundi päevas, vähendades allasõiduaega ja suurendades kasumlikkust.