<strong>Limestone Factories of Estonia kasutab osaliselt roheenergiat</strong><strong></strong>

Limestone Factories of Estonia kasutab osaliselt roheenergiat

  • Post category:Uudised
  • Reading time:1 min(s) read

Limestone Factories of Estonia OÜ on 2023.aastal oma kõikides tarbimispunkides kokku 150 MWh 100% taastuvatest energiallikatest toodetud elektrit.

Taastuvatest allikatest elektrienergia tarbimise periood 01.01-31.12.2023.a.